EILO/VCD

EILO/VCD er anstrengelses-utløst forsnevring eller tranghet i strupen. Den som lider av EILO får akutte pustevansker under harde fysiske anstrengelser. Tilstanden kan også opptre i andre situasjoner.

Mer informasjon