ILO/EILO, (VCD)

ILO er forsnevring eller tranghet i strupen som kan utløses i ulike situasjoner og er ikke relatert til fysisk aktivitet eller fysisk anstrengelse. EILO er anstrengelses-utløst forsnevring eller tranghet i strupen. VCD er også en innsnevring i strupen som gir pustevansker, på lik linje med ILO/EILO, men her er det kun snakk om at det er stemmebåndene som ikke åpner seg opp tilstrekkelig. Den som lider av ILO/EILO får akutte pustevansker i gitte situasjoner eller under harde fysiske anstrengelser.

Mer informasjon