• ILO er forkortelse for Induced laryngeal obstruction. Innsnevringer/tranghet i strupen som fører til vansker med å trekke pusten, som kan oppstå i ulike situasjoner.
 • EILO er forkortelse for Exercise-induced laryngeal obstruction. Oversatt til norsk betyr det anstrengelses-utløst forsnevring eller tranghet i strupen, altså i situasjoner med økt fysisk aktivitet.
 • VCD er forkortelse for Vocal cord dysfunction. Gir samme symptomer som EILO, men her er det stemmebåndene som trekker seg sammen som dermed gir vansker med å puste inn. 
 • Den som lider av EILO eller VCD får akutte pustevansker under harde fysiske anstrengelser. 
 • Pustevanskene kan for enkelte også oppleves i andre situasjoner, som når en plutselig innser at en har dårlig tid eller i forbindelse med eksamen etc. Det er da snakk om ILO.
 • Det blir plutselig unormalt tungt å trekke inn nok luft, og man opplever åndenød. 
 • Normalt går da plagene over raskt, i løpet av mindre enn fem minutter. Noen opplever at et varer lenger
 • ILO/EILO eller VCD er ikke farlig og det går an å gjøre noe med problemene.

 

Symptomene er typiske ved at man, under fysisk aktivitet, eller i gitte situasjoner, plutselig får åndenød med pipende pust. Mange opplever samtidig ubehag/smerte i struperegionen. Det er under innpustingen man merker hindringen og hører pipingen, men de flest vil bare merke situasjonen som tung pust og åndenød. Hos noen kan åndenøden bli så uttalt at det utløser kvelningsfornemmelse og panikk, og kan føre til såkalt hyperventilasjon. I slike tilfeller kan det være vanskelig å skjønne hva som foregår. Når den fysiske anstrengelsen stanser, eller situasjonen du er i endrer seg, vil det hele roe seg og pusten blir normal igjen. For de fleste varer det vanligvis i løpet av 1-5 minutter. Noen opplever at det varer lenger. ILO/EILO og VCD er ikke farlig, men kan virke svært skremmende for den som blir rammet og for de rundt som ser på.

EILO og astma

EILO er relativt lite kjent, selv om en har sett en endring mot mer kunnskap siste årene. Likevel blir svært mange feildiagnostisert med anstrengelsutløst astma, og opplever å bruke astmamedisiner uten bedring. En kan ha både EILO og astma. 

Jeg skrev min masteroppgave om EILO og hvordan logopeder behandler personer som har denne diagnosen. Behandlingen tilpasses individuelt og vil bestå av å forklare hva som skjer og iverksette tiltak som kan hjelpe. De aller fleste som behandles for EILO blir helt fri for symptomene, eller lærer seg å takle situasjonen når den oppstår slik at en fint kan leve med det.

Hva kan logopeden hjelpe deg med?

 • Jeg kan hjelpe deg med å kartlegge når symptomene oppstår og hva du opplever omkring dette. 
 • Jeg kan bistå med å ta en vurdering på om du har et forstyrret pustemønster. Dette kan være en underliggende grunn, eller en del av bildet, som er med på å utløse ILO/EILO. 
 • Ut i fra din beskrivelse legger jeg da opp til treningsopplegg tilpasset deg. Dette vil være en kombinasjon av logopediske pusteøvelser og samtaler i starten. 
 • Deretter er målet å bruke det du har lært opp i mot situasjonene der du opplever pusteproblemene. 
 • Det legges opp til tett oppfølging. 
 • Mange blir helt fri for symptomene, andre lærere seg å leve med dette å håndtere situasjonene ILO/EILO oppstår i. 
 • Det bør ligge til grunn en undersøkelse hos øre-nese-hals spesialist før oppstart hos meg. Dette for å se om det kan være noe annet som gir dine pusteproblemer. En undersøkelse av strupen med kamera (CLE-test) vil også gi et godt bilde av hva  som skjer i strupen (biofeedback), og er en viktig del av utredningen for EILO. Dette utføres på flere sykehus i Norge. Kontakt meg for informasjon om dette.


Jeg samarbeider med team for stemmevansker i Statped, som jobber med ILO/EILO, for å øke min kompetanse på området.