• Dysartri er ikke en språkvanske, men en nevrologisk taleforstyrrelse.
  • Årsaken til dysartri kan være flere, men har til felles at personen får manglende nevrologisk kontroll på talemuskulaturen, som gjør at muskelbevegelsen i munn, tunge og lepper kan bli langsom, svak, upresis og/eller ukoordinert. 
  • Stemmen og setningsmelodien er ofte avvikende ved dysartri
  • personen snakker gjerne langsomt og utydelig.

 

Hva kan logopeden hjelpe deg med?

Logopedisk behandling ved dysatri vil variere ut ifra hva årsaken er og på hvilken måte klienten er rammet. Jeg vil lage et behandlingsopplegg som er tilpasset dine artikulasjonsvansker. Det vil som regel innebære trening av musklene som er involvert i tale, ulike artikulasjonsøvelser, stemmeøvelser og veiledning om hvordan du kan tilpasse talen for at den skal bli mest mulig tydelig. Enkelte vil ha behov for kommunikasjonshjelpemidler, noe jeg kan hjelpe deg med.