Språkvansker

Språkvansker handler om problemer med å forstå språk, uttrykke seg muntlig og uttale språklydene. Språkvansker er vanlig hos små barn. Det er likevel viktig å ta tak i dette tidlig, og ikke "vente og se" til barnet blir eldre.

Mer informasjon
 

Uttalevansker

Uttalevansker er vansker med å produsere bestemte språklyder eller å bruke disse riktig. Hos små barn er dette vanlig, men det er likevel viktig å komme inn tidlig med tiltak og veiledning. Uttalevansker kan også forekomme hos voksne.

Mer informasjon