Språkvansker

Språk - og talevansker er vanlig hos små barn. Språkvansker handler om problemer med å forstå språk, uttrykke seg muntlig og uttale språklydene

Mer informasjon
 

Uttalevansker

Uttalevansker er vansker med å produsere bestemte språklyder eller å bruke disse riktig av fysiske årsaker

Mer informasjon