Stamming

Stamming er en taleflytvanske som kjennetegnes ved repetisjoner, forlengelser og blokkering av ord og ordlyder.

Mer informasjon
 

Løpsk tale

Løpsk tale at ordene kommer ut fort og utydelig, ofte også i en uforståelig rekkefølge.

Mer informasjon