Stamming


 

Stamming er en taleflytvanske som kjennetegnes ved:

  • Repetisjoner, forlengelser og blokkering av ord og ordlyder
  • I tillegg til den hørbare stammingen, kan enkelte også ha tilleggsadferd som blunking, håndbevegelser etc.  
  • Mange som stammer beskriver at stammingen har innvirkning på livskvalitet og viktige valg i livet.
  • Også voksne mennesker kan stamme. De fleste av disse har en opplevelse av at de ikke stammer. For andre kan angsten for at de stammer være til hinder for dem i ulike situasjoner, og de kan i ulik grad preges av frykt, angst og negative tanker. 
  • Noen har skjult stammingen sin i alle år og brukt mye energi på dette.


Småbarnsstotring

Mange foreldre er bekymret for at barnet deres stammer. Ofte kan barn ha perioder der det kan oppleves at de stammer eller strever med ordene blir “hengende fast” i munnen. Det kan være vanskelig å skille mellom det en i dagligtale kaller småbarnsstotring og stamming. Logopeden kan hjelpe med å utrede dette.


Hva kan logopeden hjelpe deg med?

Det finnes ingen rask løsning for å bli kvitt stamming. Noen kan oppleve at det forverrer seg i enkelte situasjoner eller perioder i livet. Den logopediske behandlingen jeg tilbyr legger vekt på metodikken fra The Michael Center for Stammering i London, der jeg har vært i praksis. Kort fortalt vil en da vektlegge både de psykiske, språklige, psykososiale og miljømessige faktorene som grunnlag for det videre arbeidet med din stamming. Det er viktig å komme så tidlig i gang med hjelp til den som stammer. Men husk også at det er aldri for sent!