Stemmevansker


 

Hva er stemmevansker?

Stemmen blir kalt “sjelens speil”. Den er unik og en del av vår identitet. Stemmen kan bli påvirket av vår psykiske og fysiske helse, pust, kroppsholdning, muskeltonus og av sykdom. Den kan også bli påvirket av hvordan og hvor mye vi bruker den.

Mer informasjon