Lese - og skrivevansker/dysleksi

Dysleksi er en spesifikk vanske med lesing og skriving som ikke kan forklares ut fra én faktor alene. Det er en medfødt disposisjon, uavhengig av evnenivå.

Mer informasjon
 

Matematikkvansker/dyskalkuli

Dyskalkuli er spesifikke vansker i mattefaget som er varige, men som kan endre seg. Vanskene skyldes ikke evner eller dårlig opplæring.

Mer informasjon