• Dysleksi påvirker hjernens evne til å lære å lese og skrive, nærmere bestemt å omdanne det du leser til meningsfullt språk, og muntlig språk til skrift. 
  • Dysleksi er den mest utbredte lærevansken hos barn og kan gi en krevende hverdag for både barnet selv og familien ellers. 
  • Mellom fem og ti prosent av alle elever har vansker med å tilegne seg grunnleggende skrive- og leseferdigheter.
  • Selv ved riktig hjelp, vil dysleksi aldri helt forsvinne, men det betyr ikke at man aldri kan lære seg å lese og skrive. 
  • Riktige tiltak vil forbedre ferdighetene. Det finnes også mange gode hjelpemidler å ta i bruk.
  • Også voksne kan ha dysleksi som de trenger hjelp til.


Hva kan logopeden gjøre?

En logoped kan diagnostisere dysleksi og bistå med rådgivning og veiledning. Det viktigste er å komme i gang med tiltak så tidlig som mulig, helst med en gang en merker at det er noe barnet strever med. Motiverende aktiviteter vil være ha et stort fokus i arbeidet mitt med barnet. Veiledning av foreldre og lærere vil også være en viktig del av jobben for logopeden. 

Hjelp til utredning og oppfølging av dysleksi dekkes i de fleste tilfeller ikke av Helfo. Ta kontakt med kommunen du bor i (PP-tjenesten) for informasjon om hva slags hjelp du kan få der.