Afasi

Afasi er ervervede (ikke medfødte) språkvansker etter en skade i hjernen.

Mer informasjon
 

Dysfagi

Dysfagi er vansker med spising og/eller svelging.

Mer informasjon
 

Dysartri

Dysartri er ikke en språkvanske, men en nevrologisk taleforstyrrelse.

Mer informasjon
 

For deg med afasi

Skrevet til deg med afasi Større tekst og færre ord

Mer informasjon