Afasi er språkvansker etter en skade i hjernen. Ofte er det hjerneslag.
Afasi kommer plutselig – ofte uten at du kjenner noe før det skjer
Afasi = vansker med å snakke med andre

_________________________________________

Når en har afasi kan det kan være vanskelig å
finne ord og uttale ord
forstå det andre sier
skrive
• lese

__________________

MER OM AFASI

Selv om du har vansker med språket, så kan du tenke klart. Men det kan være vanskelig å si hva en tenker. Ofte sier en også noe annet enn det en tenker. 

Afasi kan gjøre deg usikker og redd. Det å ikke få til å snakke som før kan gjøre at en gruer seg for å snakke med andre.
Du kan kanskje føle at du er helt alene om å ha dette.
Men du er ikke alene.
Det er mange andre som har afasi.


Hva kan logopeden hjelpe deg med?

  • hjelpe deg med å finne ut hva du strever med
  • trene på å snakke
  • hjelpe deg med å finne nyttige hjelpemidler
  • forklare familie eller andre som hjelper deg hvordan de kan snakke med deg
  • hjelpe deg å forstå hva afasi er


Kontakt:

Mobil: 90 55 97 00

E-post: oppdal.logopedi@gmail.com