• Mange har angst for mattefaget, og føler at de misforstår, ikke får det til og føler at de kan mindre enn de kan. Det er ikke det samme som dyskalkuli. 
  • Dyskalkuli er spesifikke vansker i mattefaget som ikke skyldes evner eller dårlig dårlig opplæring
  • Dyskalkuli er medfødt og vil være med deg hele livet. Det er arvelig
  • De med dyskalkuli har først og fremst problemer med grunnleggende matte. De er ofte bedre i mer avansert matte som geometri og algebra
  • Dyskalkulig forklares med:
    • en svikt i samspillet mellom hjernenes funksjoner som jobber sammen for å løse en matematisk oppgave (arbeidsminnet, visuell og spatial evne/lage mentale bilder, oppmerksomhet og konsentrasjon). 


Hva kan en logoped gjøre?

Det er dessverre relativt lite kunnskap om dyskalkuli og dermed lite utredningskompetanse på området. 

Dersom du mistenker at du kan ha dyskalkuli, kan jeg hjelpe deg med å finne rette instans (PPT, Statped, andre) som kan hjelpe deg med utredning og videre hjelp.

Hjelp til utredning og oppfølging av dyskalkuli dekkes i de fleste tilfeller ikke av Helfo.