Årsakene til stemmevanskene kan være mange:

  • Bruk av stemmen for hardt over tid (f.eks lærere). 
  • Ugunstig pustemønster kan føre til at en bruker mye krefter på å snakke og opplever at det blir tungt å kommunisere. 
  • Stress over tid eller traumatiske opplevelser i livet kan føre til at stemmen blir svak eller helt tap av stemme, ofte på grunn av stor spenning i kroppen.
  • Stemmevanskene kan også stamme fra utvekster på stemmebåndene som kan komme av ulike årsaker. Dette kan være på grunn av avvik i strupen, kreft, slag mot strupen, infeksjoner eller av andre årsaker.
  • Noen kan også få lammelser i nervene som styrer stemmebåndene.

 

Hva kan logopeden hjelpe deg med?

Målet for den logopedisk behandling er:

  • Å fjerne eller lindre plagene som har oppstått ved hjelp av stemmetrening
  • Øvelser for pust og stemme 
  • Rådgivning og veiledning


Før henvisning til logoped for stemmevansker må det foreligge en undersøkelse hos øre-nese-halsspesialist.