Årsakene til stemmevanskene kan være mange:

  • Feil bruk av stemmen, eller bruk av stemmen for hardt over tid (for eksempel lærere). 
  • Ugunstig pustemønster kan føre til at en bruker mye krefter på å snakke. En kan får følelsen av å ha for lite pust, eller at stemmen blir svekket. Ugunstig pustemønster kan også føre til ubehag/smerter/klumpfølelse i halsen.  
  • Stress over tid eller traumatiske opplevelser i livet kan føre til at stemmen blir svak. Noen opplever også helt tap av stemme. 
  • Stemmevanskene kan også stamme fra utvekster på stemmebåndene som kan komme av ulike årsaker. Dette kan være på grunn av avvik i strupen, kreft, slag mot strupen, infeksjoner eller av andre årsaker.
  • Noen kan også få lammelser i nervene som styrer stemmebåndene.

Undersøkelse hos en øre-nese-halslege er nesten alltid nødvendig før behandling hos logoped. Dette kan jeg gi mer informasjon om. 

 

Hva kan logopeden hjelpe deg med?

Målet for den logopedisk behandling er:

  • Å fjerne eller lindre plagene som har oppstått
  • Øvelser for pust og stemme 
  • Rådgivning og veiledning
  • Vurdering av nytteeffekt av samarbeid med andre faggrupper i behandlingen