• Personer med løpsk tale har vanskeligheter med å uttrykke seg klart. Dette er delvis fordi de snakker fort og utydelig, eller delvis fordi ordene ikke kommer i en forståelig rekkefølge
  • De opplever ofte at de ikke blir forstått
  • Noen med løpsk tale stammer i tillegg. 
  • Mange med løpsk tale er ikke klar over hvordan det høres ut når de snakker. Det er en av grunnene til at de sjelden oppsøker behandling på eget initiativ.

 

Hva kan logopeden hjelpe deg med?

Logopeden kan hjelpe deg med å kartlegge vanskene, samt bistå med med veiledning for å styrke kommunikasjonen din. Løpsk tale er ikke så godt kjent, så det er mange som har denne problematikken som ikke har snakket så mye om det med andre. Det å få satt ord på hvordan du har det og hvordan du skal forklare det til andre, vil for mange være til stor hjelp.