• Personer med løpsk tale har vanskeligheter med å uttrykke seg klart, delvis fordi de snakker fort og utydelig, delvis fordi ordene ikke kommer i en forståelig rekkefølge
  • De opplever ofte at de ikke blir forstått
  • Noen med løpsk tale stammer i tillegg. 
  • Mange med løpsk tale er ikke klar over hvordan det høres ut når de snakker. Det er en av grunnene til at de sjelden oppsøker behandling på eget initiativ.
  • Løpsk tale er en underdiagnostisert tilstand

 

Hva kan logopeden hjelpe deg med?

Logopeden kan hjelpe deg med å kartlegge vanskene, samt bistå med med veiledning for å styrke kommunikasjonen din. Løpsk tale er ikke så godt kjent, så det er mange som har denne problematikken som ikke har snakket så mye om det med andre. Det å få satt ord på hvordan du har det og hvordan du skal forklare det til andre, vil for mange være til stor hjelp.