Kommunen sitt ansvar:

  • Kommunen er ansvarlig for logopedtilbudet som har hjemmel i enkeltvedtak om spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp 
  • Kommunen kan ikke vise disse elevene til HELFO med den grunngivningen at det ikke finnes logopedtjeneste i kommunen
  • For å få rett til spesialundervisning er det elevens behov som er avgjørende, ikke kommunal økonomi eller hvilke personale kommunen har tilsett. 
  • Dersom kommunen ikke har egen logopedtjeneste plikter de å sørge for at eleven får tilbud om dette på annen måte, enten ved interkommunalt samarbeid eller ved å kjøpe tjenester av privatpraktiserende logoped
  • Det er bare der behovet for logoped kommer av sykdom, skade eller lyte, og søkeren ikke har krav på logopedhjelp som spesialundervisning, at sakene skal sendes til HELFO for vurdering


  • Les om kommunen sitt ansvar for logopedhjelp her
  • Les om regelverket fra Utdanningsdirektoratet her