Hva kan du kontakte en logoped om?

 • afasi
 • dysartri 
 • dysfagi 
 • taleapraksi
 • stemmevansker, som f. eks. ved
  • laryngektomi
  • funksjonelle stemmevansker - uhensiktsmessig bruk av stemmen
  • organiske stemmevansker - som stemmeknuter
  • psykogene stemmevansker - ved stress, traumatiske påkjenninger
  • nevrologiske stemmevansker - reccurensparese
 • praktiske kommunikasjonsvansker, som f. eks ved
  • Parkinson 
  • ALS
  • Hjerneskader av ulike slag
 • stamming
 • ervervede lese- og skrivevansker
 • barn (dysfasi, svelgevansker, språkkartlegging)
 • EILO/VCD
 • Pust og pusteproblemer


Hva kan logopeden gjøre?

Logopeden kartlegger, diagnostiserer, veileder og utarbeider et individuelt tilpasset opplegg. Logopeden kan også henvise pasientene til eksterne logopeder eller spesialister, og er behjelpelige med å skaffe kommunikasjonshjelpemidler dersom det er behov for det.


Hvordan henvise?

 • For at Helfo skal dekke utgifter til logoped, må behandlinga eller undersøkinga hos logoped være som ledd i behandling av sjukdom, skade eller lyte. Behandlinga må være av vesentlig virkning for pasienten sin sykdom og funksjonsevne
 • Det er krav om legeattest og på rekvisisjonen må lege oppgi diagnose


 • Les forskrift om stønad her
 • Les regelverk og takster fra Helfo her
 • Les folketrygdloven herHenvisning sendes til:

Oppdal Logopedi

v/ Idunn Helland Fjelldal MNLL

Fjellvegen 37

7340 OPPDAL


Kontor: tirsdager og fredager på Krux Innovasjonssenter, 2.etg (sammen med Oppdal fysioterapi).