Hvor oppstår ILO/EILO?

Både ILO og EILO kan oppstå på to nivåer i strupen: Enten på stemmebåndsnivå ved at stemmebåndene lukker seg i stedet for å åpne seg ved innpust, og/eller ved en sammendragning av strukturer over stemmebåndene. EILO utløses som oftest på nivået over stemmebåndene.

Ved å gjøre en CLE-test (test på tredemølle med et lite kamera som viser hva som skjer i halsen) kan man kategorisere graden av sammendragningen på stemmebåndsnivå og/eller nivået over stemmebåndene. Dette gjøres ved flere sykehus i Norge. 


Symptomer ved ILO og EILO 

  • det snører seg i halsen
  • det blir tungt å puste inn
  • hvese- og pipelyder fra halsen (stridor)
  • vondt/svie i brystet
  • stivhet eller nummenhet i muskler
  • kvalme og/eller hodepine
  • hoste

Hos de fleste personer begynner pustevanskene gradvis. Pustevanskene varer som regel noen få minutter. Andre kan få akutte anfall, der det kan bli svært vanskelig å trekke inn luft. I disse tilfellene kan personen begynne å hyperventilere og i noen tilfeller besvime. Varigheten av slike anfall er som oftest noe lengre. Noen få føler også på at det er trangt i halsen det meste av dagen. 


Astma eller EILO?

Mange med EILO blir feilaktig diagnostisert med astma. Den viktigste forskjellen mellom astma og EILO er at EILO gir problemer med innpust, mens astma gjør det tungt å puste ut. Det kan være vanskelig for mange å kjenne om det er på innpust eller utpust problemene oppstår. En annen viktig forskjell er at astma oppstår i lungene og EILO oppstår i strupen. 

Mange har brukt astmamedisiner over tid, uten at pustevanskene har blitt redusert/borte. Du kan ha både astma og EILO, og astmamedisinene vil da ha positiv innvirkning på den delen av pustevanskene som er forårsaket av astma. 


Hva kan logopeden hjelpe deg med?

Logopeden gir opplæring og veiledning i puste- og avspenningsteknikker, både gjennom bevisstgjøring og praktiske øvelser. IMT (inspiratorisk muskeltrening) kan også fungere godt for mange som et ledd i prosessen. Når den naturlige pusten er etablert, er den videre progresjonen å trene på å bruke pusten i ulike situasjoner. Målet er at personen skal kunne anstrenge seg og få høy puls uten at pusten blir tung eller at det låser seg i strupen. Det er viktig å starte i trygge omgivelser. 

Logopeden gir også veiledning for å øke bevisstheten omkring samspillet mellom kroppslige reaksjoner, pust, følelser og atferd. Veiledning og informasjon til for eksempel trening, skole og i hjemmet vil også være en viktig del av arbeidet. 

Min kompetanse: