Usikker på hva jeg kan hjelpe deg med? Ta kontakt for en uforpliktende prat/møte (gratis).


Oppdal logopedi følger takster satt av HELFO.

Mange har rett på å få logopedbehandling dekt av HELFO. Mer om dette under Dine rettigheter

Ved private henvendelser uten henvisning fra legespesialist eller allmennlege faktureres dette klienten.


A1: undersøkelse: kr 1782,-
Første konsultasjon gjelder alltid som undersøkelse.


A2: behandling 45 minutter: kr 854,-


A3: behandling 60 minutter: kr 1139,-


A4: gruppebehandling på inntil 5 personer, 90 minutter: kr 1660,-
Det tilkommer 24,- per person i gruppen.


A5: Møtegodtgjørelse med reisetid ved samarbeidsmøter, 30 minutter: kr 438,-
Tilegg for tidsbruk utover 30 minutter: kr 438,-


A7a: Video-/ telefonkonsultasjon 45 minutter: kr 854.-


A7b: Video-/ telefonkonsultasjon 60 minutter: kr 1139.-


A7c: Veileding via video/ telefon av pårørende eller personell som følger opp pasient 15 minutter: kr 286.-
Hjemmebehandlingstillegg og reisetillegg dekkes etter satsene i lov om folketrygd § 5-10.


Avlysning av avtalt time må skje senest 24 timer før logopedtimen. Ved manglende oppmøte eller for sen avbestilling faktureres klienten 500,-

Ta kontakt for spørsmål!